โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.เชียงรายรับสมัครนักเรียน

โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.เชียงรายรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นม.4รับสมัครนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์

การรณรงค์จัดงานเลี้ยงเกษียณปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่

การรณรงค์จัดงานเลี้ยงเกษียณปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ เกษียณปลอดเหล้า