ประชาสัมพันธ์ส่งคลิปVDOรักแม่เพื่อแม่ไม่มีที่สิ้นสุด

ประชาสัมพันธ์ส่งคลิปVDOรักแม่เพื่อแม่ไม่มีที่สิ้นสุด รายละเอียดดังต่อไปนี้ส่งคลิปvdo

จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกภายใต้ รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสาน 100 ล้านต้น รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ ปลูกต้นไม้และป,ูกป่า

การประกาศเจตนารมณ์การส่งเสริมความเสสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

การประกาศเจตนารมณ์การส่งเสริมความเสสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ รายละเอียดดังต่อไปนี้ประกาศเจตนารมณ์ระหว่างเพศ