จังหวัดเชียงใหม่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศปี2563

จังหวัดเชียงใหม่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศปี2563 รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ อบรมหลักสูตรเทคโนโลยีอวกาศ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.) แจ้งเปิดบริการครบทั้ง4ภาค

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.) แจ้งเปิดบริการครบทั้ง4ภาค ตั้งแต่วันที่ 19 ธ.ค.2562 เป็นต้นไป รายละเอียด  ัดงต่อไปนี้ อพวช.เปิดให้บริการ

เฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่

ศธจ.เชียงใหม่ ขอความร่วมือดำเนินการ เฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ ป้องกันไข้หวัดใหญ่

การคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทยประจำปี 2563

วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนใบสมัครผลงานดีเด่นด้านดนตรีไทย การคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทยประจำปี 2563 ภายในวันที่ 17 มกราคม  2563 รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ คัดเลือกเยาวชนต้นแบบดนตรีไทย

การประกวดบรรยายธรรมระดับจังหวัดประจำปี 2563

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ประกวดบรรยายธรรมระดับจังหวัดประจำปี 2563 ส่งใบสมัครได้ภายในวันที่ 17 มกราคม  2563 รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ ประกวดบรรยายธรรม