ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ {63918164_14125631634526}_บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประชาสัมพันธ์โครงการฯ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประชาสัมพันธ์โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอด้านวิทย์ คณิตฯ และเทคโนโลยีตามมาตรฐานสสวท. รายละเอียด ดังต่อไปนี้ สสวท.รับสมัครเข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียน

โรงเรียนกีฬาจ.ลำปางรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา2563

โรงเรียนกีฬาจ.ลำปางรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา2563 รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ โรงเรียนกีฬาจ.ลำปางรับสมัครนักเรียน

จังหวัดเชียงใหม่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศปี2563

จังหวัดเชียงใหม่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศปี2563 รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ อบรมหลักสูตรเทคโนโลยีอวกาศ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.) แจ้งเปิดบริการครบทั้ง4ภาค

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.) แจ้งเปิดบริการครบทั้ง4ภาค ตั้งแต่วันที่ 19 ธ.ค.2562 เป็นต้นไป รายละเอียด  ัดงต่อไปนี้ อพวช.เปิดให้บริการ