การแข่งขันทักษะความสามารถพลเมืองเชียงใหม่

การแข่งขันทักษะความสามารถพลเมืองเชียงใหม่”การแข่งขันหุ่นยนต์นักเรียน/นักศึกษา” ในงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ครั้งที่ 5 รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ การแข่งขันหุ่นยนต์นักเรียน

ทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพครูของรัฐบาลญี่ปุ่น

ทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพครูของรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2563 รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น

ขอความร่วมมือรณรงค์งานเลี้ยงวันครูปลอดเหล้า เบีรย์ บุหรี่

สพฐ.ขอความร่วมมือรณรงค์งานเลี้ยงวันครูปลอดเหล้า เบีรย์ บุหรี่ ในงานเลี้ยงวันครู รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ รณรงค์วันครูปลอดเหล้า