ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ รายละเอียดดังต่อไปนี้ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ {63918164_14125631634526}_บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประชาสัมพันธ์โครงการฯ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประชาสัมพันธ์โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอด้านวิทย์ คณิตฯ และเทคโนโลยีตามมาตรฐานสสวท. รายละเอียด ดังต่อไปนี้ สสวท.รับสมัครเข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียน

โรงเรียนกีฬาจ.ลำปางรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา2563

โรงเรียนกีฬาจ.ลำปางรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา2563 รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ โรงเรียนกีฬาจ.ลำปางรับสมัครนักเรียน