การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอน

การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอนระหว่างวันที่ 6-12 มกราคม  2563 รายละเอียด  ดังต่อไปนี้การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
ใบสมัครพนักงานราชการ

ประกาศผลการประกวด VDO Clip ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประกาศผลการประกวด VDO Clip ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ ปี 2562 รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ ประกาศผลการประกวดคลิปVDO

จังหวัดเชียงใหม่ประชาสัมพันธ์ละครสร้างสรรค์

จังหวัดเชียงใหม่ประชาสัมพันธ์ละครสร้างสรรค์ ด้านศิลปะการแสดงดนตรี orchestre หากโรงเรียนประสงค์จะจัดส่งนักเรียนเข้าร่วม สามารถประสานรายละเอียดได้ที่โรงเรียนศิลปะการแสดงกาดสวนแก้ว รายละอียด  ดังต่อไปนี้ กิจกรรมละครสร้างสรรค์

ประชาสัมพันธ์การประกวด บริหารกายหน้าเสาธง ประจำปี 2563

กรมพลศึกษาประชาสัมพันธ์การประกวด บริหารกายหน้าเสาธงประจำปี 2563 รายละเอียด ดังประกาศต่อไปนี้ ประกวดบริหารกายหน้าเสาธง

เชิญชวนโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์

เชิญชวนโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ First  Lego League Thailand 2019/20 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 ทกราคม  2563 ณ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ การแข่งขันหุ่นยนต์