ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ณ ม.ปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ปี63

ม.ปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน จัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี  ปี 63 ผ่านสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มมหาวิทยาลัย รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ CCF28112562
ทุนม.ปักกิ่ง

โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวางรับสมัครสอบคัดเลือกพี่เลี้ยงเด็กพิการ

ประกาศโรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวาง  เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการแบบจ้างเหมาบริการ

ประกาศการประกวดvdo คลิป ของสำนักงานเขตฯในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

ประกาศการประกวดvdo คลิป ของสำนักงานเขตฯในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ ประกาศการประกวดvdo คลิป

แต่งตั้งโฆษก รอง และผู้ช่วยโฆษกจังหวัดเชียงใหม่

แต่งตั้งโฆษก รอง และผู้ช่วยโฆษกจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์การชี้แจงข้อมูลข่าวสารการเผยแพร่ผลงานของรัฐบาล รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ แต่งตั้งโฆษกจังหวัดเชียงใหม่