โรงเรียนบ้านสันกำแพงประชาสัมพันธ์การอบรมคำคม(การต่อคำศัพท์ภาษาไทย)

โรงเรียนบ้านสันกำแพงประชาสัมพันธ์การอบรมคำคม(การต่อคำศัพท์ภาษาไทย) โดยวิทยากรระดับประเทศ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน  2562 รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ โรงเรียนบ้านสันกำแพง

อบต.ดอนแก้ว อ.แม่ริมรับโอนตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก

อบต.ดอนแก้ว อ.แม่ริมรับโอนตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก จำนวน 2 อัตรา รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ อบต.ดอนแก้ว

เทศบาลตำบลจอมทองรับโอนตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล

เทศบาลตำบลจอมทองรับโอนตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล ระหว่างวันที่ 18-29 ตุลาคม  2562 รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ เทศบาลต.จอมทอง

ชมรมภาษาไทยจ.อยุธยาขอเชิญร่วมอบรม

ชมรมภาษาไทยจ.อยุธยาขอเชิญร่วมอบรม การจัดกิจกรรมและวิธีสอนภาษาไทยเพื่อเพิ่มพูนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ ชมรมภาษาไทยจ.อยุธยา