สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกและบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มอบสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกและบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกสหกรณ์

ประชาสัมพันธ์เรื่องสัตว์จรจัดในสถานศึกษา

ประชาสัมพันธ์เรื่องสัตว์จรจัดในสถานศึกษา ให้แจ้งจำนวนให้อปท.ได้ทราบข้อมูลเพื่อให้ได้รับวัคซีนต่อไป รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ สัตว์จรจัดในสถานศึกษา

ม.ราชภัฎเชียงใหม่รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

ม.ราชภัฎเชียงใหม่รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา2562 รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ ราภัฎ์ชม.รับสมัครเรียนต่อ

ประกาศเกณฑ์การประกวดหนังสือดีเด่นปี2563

สพฐ.ประกาศเกณฑ์การประกวดหนังสือดีเด่นปี2563 เพื่อเชิญชวนร่วมส่งหนังสือเข้าประกวด รายละเอียด ดังต่อไปนี้ประกวดหนังสือดีเด่น

ประชาสัมพันธ์โครงการพี่นำน้องรักษ์นำ้

ประชาสัมพันธ์โครงการพี่นำน้องรักษ์นำ้ ผู้สนใจติดต่อโดยตรงที่มูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมป์ รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ โครงการพี่นำน้องรักษ์นำ้