มูลนิธิภาษาศาสตร์ขอสนับสนุนงานระดมทุนโครงการวิ่ง พาหนูสู่ฝัน

มูลนิธิภาษาศาสตร์ขอสนับสนุนงานระดมทุนโครงการวิ่ง พาหนูสู่ฝัน รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ มูลนิธิภาษาศาสตร์

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยเชิญชวนส่งเรียงความเข้าประกวด

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยเชิญชวนส่งเรียงความเข้าประกวด ส่งภายใน 11 ตุลาคม 2562 รายละเอียด ดังต่อไปนี้สภาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเทคนิคการนวดแผนไทย

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเทคนิคการนวดแผนไทย การนวดบำบัด  รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ ราชภัฏเชียงใหม่จัดโครงการนวด