สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ขอเชิญร่วมทำบุญถวายทอดผ้าป่า/ทอดกฐิน พระราชทานประจำปี 2562

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ขอเชิญร่วมทำบุญถวายทอดผ้าป่า/ทอดกฐิน พระราชทานประจำปี 2562 ร่วมทำบุญได้ที่กลุ่มอำนวยการ รายละเอียดดังต่อไปนี้ กฐินพระราชทาน

หลักสูตรการฝึกอบรมด้านการสอนคนพิการพ.ศ.2561

หลักสูตรการฝึกอบรมด้านการสอนคนพิการพ.ศ.2561ชุดเอกสารศึกษาด้วยตนเอง รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ หลักสูตรฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการพ.ศ.2561

ทุนการศึกษาและฝึกอบรมของศูนย์ภาษาซีมีโอ เรลค์ปี 2563

ทุนการศึกษาและฝึกอบรมของศูนย์ภาษาซีมีโอ เรลค์ปี 2563 จำนวน 6 หลักสูตร ครูผู้สนใจสมัครภายในวันที่ 20 กันยายน  2562 รายละเอียด  ดังต่อไปนี้  ทุนศูนย์ภาษาของซีมีโอ เรลค์ปี63

ขอความร่วมมือรณรงค์งานเลี้ยงเกษียณปลอด เหล้าเบียร์ บุหรี่

สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคส.)ขอความร่วมมือรณรงค์งานเลี้ยงเกษียณปลอด เหล้าเบียร์ บุหรี่  รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ รณรงค์งานเลี้ยงเกียณปลอดเหล้า

ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเรื่อง รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาประจำปีพ.ศ.2562

ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเรื่อง รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาประจำปีพ.ศ.2562 รายละเอียด ดังต่อไปนี้ ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา