การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่นปี2562

การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่นปี2562 ส่งประวัติและผลงานภายในวันที่ 23 สิงหาคม  2562 รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ ศิษฐ์เก่ามช.ดีเด่น