โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกรียรติ

ประชาสัมพันธ์เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐ

ประชาสัมพันธ์เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐ รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ สสวท.ประชุมวิชาการ

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติประชาสัมพันการสอบปีการศึกษา2562

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติประชาสัมพันการสอบปีการศึกษา2562 รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ประชาสัมพันธ์การสอบของสทศ.