กำหนดการและรายชื่อผู้เข้าร่วม งานวันเกียรติยศ

“วันเกียรติยศ” พิธีมอบเกียรติบัตรใหกับโรงเรียน และครูผู้สอนที่มีผลการปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี
วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 1กำหนดการงานวันเกียรติยศ-62-1
รายชื่อผู้เข้าร่วม-รอบที่1
รายชื่อผู้เข้าร่วม-รอบที่2
รายชื่อผู้เข้าร่วม-รอบที่-3
รายชื่อผู้เข้าร่วม-รอบที่-4