สพป. เชียงใหม่​ เขต​ ๔​ เปิดการอบรม​ครูผู้สอน​ STEM ศูนย์​ STEMโรงเรียนวัดเวฬุวัน

สพป. เชียงใหม่​ เขต​ ๔​ เปิดการอบรม​ครูผู้สอน​ STEM ศูนย์​ STEMโรงเรียนวัดเวฬุวัน

เมื่อวันที่​ ๒๕ เมษายน​ ๒๕๖๒​ เวลา​ ๐๙.๐๐​ น. นายกิตติภัช​ กนกธาดาสกุล​ ผอ. สพป. เชียงใหม่​ เขต​ ๔​ ประธานในพิธีเปิดการอบรม​ครูผู้สอน​ STEM ศูนย์​ STEM โรงเรียนวัดเวฬุวัน​ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่   มีคณะครูผู้เข้าร่วมรับการอบรมทั้งสิ้น​ ๔๗​ คน ภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์/ข่าว กรุณา  พุฒิมา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

                  

   

   

   

 

 

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 รับชม รายการพุธเช้าฯครั้งที่ 26/2562

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 รับชม รายการพุธเช้าฯครั้งที่ 26/2562

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 07.30 น.นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประธานการรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน”พร้อมด้วย รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4  ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรสำนักงานเขตฯ เวลา 08.00 – 09.00 น.รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 26/2562   ผ่านระบบ VDO Conference เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับทราบแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ส่งตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน อย่างทั่วถึงทุกภาคทุกพื้นที่ การประชุมในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกหลังจากที่สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ได้มีการประกาศเจตนารมณ์ในการทำดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อมด้วยการร่วมกันลด คัดแยกขยะมูลฝอย ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและงดใช้กล่องโฟมบรรจุอาหาร และนำแก้วส่วนตัวมาใช้เพื่อการใช้แก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ณ ห้องประชุมสันป่าตอง

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลศูนย์เครือข่ายและศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตร

ศธจ. ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข้อมูลศูนย์เครือข่ายและศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตร ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายและศูนย์พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540

จังหวัดเชียงใหม่แจ้งเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540  รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ2ก.ค.62

ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญร่วมงานสัมมนาระดับชาติเรื่องความปลอดภัยทางถนนครั้งที่ 14

ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญร่วมงานสัมมนาระดับชาติเรื่องความปลอดภัยทางถนนครั้งที่ 14 ลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียน 2000 บาท/คน ภายในวันที่ 5 สิงหาคม  2562 รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ ความปลอดภัยทางถนนครั้งที่ 14