รับสมัครนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยปี2563

รับสมัครนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยปี2563 รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ ประกาศรับสมัครนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยปีการศึกษา2562

เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม THAILAND STEM FESTIVAL 2019

เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม THAILAND STEM FESTIVAL 2019 เปิดบ้านเปิดความภาคภูมิใจ ยุพราชวิทยาลัย 2562 สมัครเข้าร่วมกิจกรรม 5 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม  2562 รายละเอียด ดังต่อไปนี้ เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมthailand stem festival2019

การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินประจำปี 2562

การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินประจำปี 2562 เชิญชวนบุคคลที่มีผลงานโดดเด่นที่สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินสาขาต่างๆ รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน

โครงการPTTEP TEENERGY ปีที่ 6

โครงการPTTEP TEENERGY ปีที่ 6 เป็นโครงการค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสำหรับเยาวชน รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ โครงการpttep teenergy

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประชุมรองฯและผอ.กลุ่มสพป.เชียงใหม่ เขต 4

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประชุมรองฯและผอ.กลุ่มสพป.เชียงใหม่ เขต 4

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายไพโรจน์ เดชะบุญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานการประชุมรองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4และผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม เพื่อหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุมหางดง