สพป.เชียงใหม่ เขต 4 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารการให้บริการสื่อ

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารการให้บริการสื่อ

วันที่ 25 มิถุนายน  2562 เวลา 09.00 น.นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 มอบหมายให้นายไพโรจน์ เดชะบุญ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานเปิดการอบรม.การอบรมเชิงปฏิบัติการ​พัฒนาคุณภาพระบบบริหารการให้บริการสื่​อ​ บริการสอนเสริมทางการศึกษา​ IEP​ Online. ณ ห้องประชุมสันป่าตอง

   

    

 

    

    

   

    

    

    

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 อบรมหลักสูตรคัดกรองเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 อบรมหลักสูตรคัดกรองเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

วันที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น.นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 มอบหมายให้นายไพโรจน์ เดชะบุญ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ​ หลักสูตรคัดกรองเด็กที่มีความต้องการพิเศษ​ ระหว่างวันที่​ 22-23​ มิถุนายน​ 2562 ณ​ ห้องประชุมสันป่าตอง​ สพป.เชียงใหม่​ เขต​ 4​

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

สพป.เชียงใหม่เขต 4 เปิดป้ายอาคารเรียน 80 ปี ศรีสามหลัง (คำมูลประชานุเคราะห์)

สพป.เชียงใหม่เขต 4 เปิดป้ายอาคารเรียน 80 ปี ศรีสามหลัง (คำมูลประชานุเคราะห์)

วันที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00 น.นายกิตติภัช  กนกธาดาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน 80 ปี ศรีสามหลัง(คำมูลประชานุเคราะห์) มีนายวีระศักดิ์  ถาอินทร์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน อาคารเรียน 80 ปี ศรีสามหลัง (คำมูลประชานุเคราะห์) เป็นอาคารเรียน สปช. 102/26 โดยใช้งบประมาณจากสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ งบประมาณทั้งสิ้น 1,290,000 บาท ณ โรงเรียนวัดสามหลัง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ภาพอุกฤษฎ์  รัตนวิชัย/ข่าวกรุณา  พุฒิมา  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

โครงการนำกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษาด้วยกีฬาบาสเกตบอล

โครงการนำกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษาด้วยกีฬาบาสเกตบอล    โครงการนำกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษาด้วยกีฬาบาสเกตบอล

สรรหาบุคคลผู้ทำประโยชน์แก่วงการศึกษาเพื่อรับรางวัลศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย

สรรหาบุคคลผู้ทำประโยชน์แก่วงการศึกษาเพื่อรับรางวัลศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัยรางวัลศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย