วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายกิตติภัช  กนกธาดาสกุล  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานการจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ตลอดจนแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  โดยกิจกรรมประกอบด้วย พิธีถวายเครื่องสักการะ พิธีการลงนามถวายพระพร พิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  โดยมี ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยลูกจ้าง ในสังกัด ร่วมพิธี  ณ ห้องประชุมสันป่าตอง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4  อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่