วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายกิตติภัช  กนกธาดาสกุล  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมนาข้าววิถีพอเพียงสู่การเรียนรู้ด้วยกระบวนการ STEM   EDUCATION  ประจำปีการศึกษา 2561 มี นายประสิทธิ์  ยิ่งสมัคร ผอ.โรงเรียนวัดกู่คำ (เมธาวิสัยคณาทร) เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้มี นายอุทิศ มอยไข ปราชญ์ชาวบ้านกล่าวให้ความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตการทำนาข้าว และมี นายสมศักดิ์  ไชยยา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน คณะครูและนักเรียน ร่วมงานคับคั่ง ณ ลานทุ่งนาโรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร)  อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่