วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 07.30 น.นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประธานคณะรับชม รายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 10/2561 ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน ภาพ/ข่าว กรุณา พุฒิมา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ