วันที่ 2 มีนาคม  2561 นายประสิทธิ์  เมืองไสย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ออกตรวจเยี่ยม การสอบและอ่าน ชั้น ป.1 ร.ร.บ้านสันทราย และ ร.ร.วัดศรีดอนชัย อ.สารภี จ.เชียงใหม่