วันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นางวรางคณา ไชยเรือน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 มอบหมายให้นายสมนึก นาห้วยทราย และนายพงษ์ศักดิ์ บุญพรม รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ให้การต้อนรับนายวุฒิไกร วรรณการ ผอ.โรงเรียนสารภีพิทยาคม และคณะที่เดินทางมาส่งน.ส.พรฤทัย ศรีวิชัย มารายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการสพป.เชียงใหม่ เขต 4 ณ ห้องประชุมสันป่าตอง