วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2561  เวลา 8:00 – 12.00 น.โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ได้จัดกิจกรรมวันอำลาสถาบัน “บายศรีสู่ขวัญ อำลาสถาบัน สานฝันอันสดใส” ให้แก่นักเรียนที่เรียนจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 39 โดยมี นายสมัคร มูลประการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนดีเด่น ประเภทต่าง ๆ จำนวน 11 รายการ และมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีให้แก่นักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวนทั้งสิ้น 145 คน ก่อนมอบเกียรติบัตรได้มีพิธีบายศรีสู่ขวัญ (ปัดเคราะห์ ฮ้องขวัญ และกินอ้อผญา) ณ อาคารสุวรรณราษฎร์ 98 ปี