โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประชาสัมพันธ์กิจกรรมเปิดบ้านเพชรนำ้เงินปีการศึกษา 2561 ในวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป โรงเรียนที่สนใจตอบแบบตอบรับและใบสมัครได้ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562  รายละเอียด  ดังต่อไปนี้  สันป่าตองวิทยาคมopen house2018