โรงเรียนสองแคววิทยาคมประชาสัมพันธ์งานเปิดบ้านวิชาการประจำปี2561 รายละเอียด ดังต่อไปนี้

โรงเรียนสองแคววิทยาคมเปิดบ้านวิชาการปี61