วันที่ 2-6 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนวัดกองทราย  อำเภอสารภี โดย ว่าที่ ร้อยตรีถนอม ทาคำแปง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกองทราย นำคณะครูนักเรียนให้การต้อนรับ Global Leadership Adventures ในโอกาสที่ได้นำอาสาสมัครชาวอเมริกันมาจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนและ บุคลากรของโรงเรียนวัดกองทราย ทั้งนี้ โดยการประสานงานของมูลนิธิ Friends for Asia