ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560ผู้จัดการภาคธนาคารกรุงเทพ และคุณณัชชา สมบัติ SP โรงเรียนประชารัฐ ได้มาเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยส้ม โดยนายชัยเดช เดชนาเกร็ด คณครู และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยส้ม ให้การต้อนรับ