โรงเรียนบ้านสันกำแพงประชาสัมพันธ์การอบรมคำคม(การต่อคำศัพท์ภาษาไทย) โดยวิทยากรระดับประเทศ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน  2562 รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ โรงเรียนบ้านสันกำแพง