วันที่ 9 กุมภาพันธ์   2561 เวลา 11:30 น.  โรงเรียนบ้านม่วงพี่น้อง  อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่    โดยการนำของ นายประพันธ์  จิรจรัสตระกูล   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงพี่น้อง นำคณะนักเรียนเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน  ณ  กองวิจัยสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ โดยมี พลตำรวจตรีสมชาย  ชูชื่น  ผู้บังคับการกองวิจัย และคณะข้าราชการตำรวจในสังกัด ได้จัดพิธีต้อนรับคณะครู นักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนบ้านม่วงพี่น้อง อย่างสมเกียรติที่ห้องประชุมกองวิจัย  ทั้งนี้มี  พลตำรวจตรีชอบ  คิสาลัง รองผู้บัญชาการสำนักงานยุทธศาสตร์เป็นประธานกล่าวต้อนรับ  และได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์   เครี่องแฟกซ์ และเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์  รวมจำนวน  18 เครื่อง อีกทั้งจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน  น้ำดื่มและมอบเงินสดอีก 2000 บาทให้กับ คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านม่วงพีน้อง เพื่อเป็นทุนในการเดินทางศึกษาดูงานและจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน  พร้อมกันนี้  ผู้แทน คณะครูนักเรียนและผู้ปกครองบ้านม่วงพี่น้องมอบ ของที่ระลึก ให้แก่ข้าราชการตำรวจ  ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ ยังได้ชมวีดีทัศน์ที่ 1 สรุปบรรยากาศโลกจากผลการกระทำของมนุษย์  และวิดิทัศน์ที่ 2 คุณประโยชน์ของระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีผลต่อการศึกษาของนักเรียนตามผลการวิจัย หลังจากนั้นได้นำนักเรียนแวะชมสถานที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในกองวิจัย ตามกลุ่มงานต่าง ๆ  อันเป็นที่ประทับใจแก่คณะครูนักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนบ้านม่วงพี่น้อง เป็นอย่างยิ่ง