โรงเรียนบ้านดงป่าหวาย รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง    ดังแนบ ประกาศรับสมัครนักการภารโรง