วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 นายสมศักดิ์ ไชยยา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 และนายสมัคร มูลประการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) พร้อมด้วยทีมบริหารและคณะครูโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติ (Vienna International School) กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ที่มาเยี่ยมและร่วมจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 โปรแกรมห้องเรียนสองภาษา (MEP) โดยเน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุม 2 โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่