ประกาศโรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รายละเอียดดังต่อไปนี้   ประกาศรับสมัคร        ใบสมัครธุรการโรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู