โรงเรียนกีฬาจ.ลำปางรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา2563 รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ โรงเรียนกีฬาจ.ลำปางรับสมัครนักเรียน