โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปางและศูนย์ฝึกจังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากำหนดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนปี 2561 รายละเอียด ดังต่อไปนี้

โรงเรียนกีฬาลำปางรับสมัครนักเรียน