โครงการแสงสว่างแห่งธรรมร้อยดวงใจเข้าค่ายพุทธบุตร รายละเอียด  ดังต่อไปนี้  หลักสูตรอบรมค่ายพุทธบุตร

ทีมงานกลุ่ม  โทร.088-2532934  พระอาจารย์ไก่

วัดศรีอรุณ  บ้านไร่  อ.สันป่าตอง

พระวิทยากรกระบวนธรรม(ภาคเหนือ)