โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกรียรติ