สพฐ.จะดำเนินการคัดเลือกครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการ แลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่าง 20เม.ย.-15พ.ค.62 ณ รัฐวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ p (1) p (2) p (3)