โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชนสนใจสมัครภายในวันที่ 30 มิถุนายน  2563 รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน