โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใสใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน