โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561 สมัครเข้าร่วมโครงการโดยตรงที่บ.นานมี จำกัด  รายละเอียด ดังต่อไปนี้ p1 p2