อบจ.เชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์โครงการบริจาคกองทุน10บาทครั้งที่ 3 ปี2563 รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ กองทุน10บาท