โครงการชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงเรียนสามารถส่งแบบเสนอโครงการเข้าชมนิทรรศการโดยตรงไปยังมูลนิธิฯ รายละเอียด ดังต่อไปนี้ ชมนิทรรศการ