จังหวัดเชียงใหม่แจ้งกำหนดการโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี ด้วยหัวใจ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนผู้สนใจร่วมเป็นจิตอาสาลงทะเบียนจิตอาสาพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และรับมอบสิ่งของพระราชทาน รายละเอียดกำหนดการ  กำหนดการจิตอาสา