จังหวัดเชียงใหม่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมลงทะเบียนจิตอาสา(เพิ่มเติม) และจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน พร้อมทั้งกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอ่างข่าง” ในวันที่ 21-22 ตุลาคม  2561 ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างข่าง ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ สมัครจิตอาสาฯ (1) สมัครจิตอาสาฯ (2)