โครงการค่ายหลักสูตรSTEM & ROBOTICS การออกแบบสร้างและเขียนโปรแกรมควบคุมการออกแบบนวัตกรรม รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ ค่ายstemและrobotics