แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๒

กลุ่มบริหารงานบุคคล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔

<<<<รายละเอียดคลิกที่นี่>>>>