แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๒

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แผนป้องกันการทุจริต ปีงบ2562

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๒

กลุ่มบริหารงานบุคคล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔

<<<<รายละเอียดคลิกที่นี่>>>>

แผนการปฏิบัติการป้องกันและปรามปรามการทุจริต ประจำปี 2562

แผนป้องกันการทุจริต 2562

แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมภิบาลในสถานศึกษา

ประจำปีงบประมาณ 2563

http://cmi4.go.th/web/wp-content/uploads/2019/11/แบบฟอร์มแผนป้องกันฯ-ปีงบฯ2563.pdf