kume.fw

<<<<แผนปฏิบัติการประจำปี-พ.ศ.2562 >>>>

 

<<<< แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้้นฐาน-พ.ศ.2560-2563 >>>>

<<<< แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2561-สพป.เชียงใหม่-เขต-4 >>>>

<<<< แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ-2560 >>>>

2559<<<<คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด>>>>

2558    <<<<คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด>>>>

256064<<<<แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 2560-64>>>>

256065<<<<คู่มือการดำเนินงานการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน>>>>