แต่งตั้งโฆษก รอง และผู้ช่วยโฆษกจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์การชี้แจงข้อมูลข่าวสารการเผยแพร่ผลงานของรัฐบาล รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ แต่งตั้งโฆษกจังหวัดเชียงใหม่