แจ้งข้อมูลถึงพิษร้ายปลาหมึกสายวงฟ้า ให้ประชาชนได้รับทราบและแจ้งเตือนถึงพิษร้ายเป็นอันตรายถึงชีวิตอาจปนเปื้อนมากับหมึกสายพันธุ์ุอื่น รายละเอียดดังต่อไปนี้ แจ้งข้อมูลหมึกสายวงฟ้า